Advokat
Tom Stavnes, MNA

Org nr: 971.555.246

E-post: tom@stavnes.no

St.Olavsgt. 25, PB 62 Sentrum, 0166 Oslo
Telefon: +47 9170 7115

Legater

Stiftelsen Cathrine og Nils Hals´ legat for funksjonshemmede, org.nr. 938 432 716.
Elise og Ole Gotaas´ fond, org.nr. 938 479 380.
Blakstad og Maarschalk tuberkulosefond, org.nr. 988 474 835.
Grethe Harbitz' legat for bekjempelse av revmatiske sykdommer, org.nr. 977 129 303.