Advokat
Tom Stavnes, MNA

Org nr: 971.555.246

E-post: tom@stavnes.no

St. Olavsgt. 25, PB 62 Sentrum, 0166 Oslo
Telefon: +47 9170 7115

Hos advokat Tom Stavnes får du kvalitetsløsninger.

Hovedkompetansen ligger på forretningsjuridiske forhold, spesielt fast eiendoms rettsforhold, forvaltning og eiendomsmegling, men også innen annen forretningsjuss, som obligasjonsrett og selskapsrett. Forøvrig ytes det bistand i forbindelse med arv og skifte, inkasso og stiftelsesforhold.

Det er et mål at du som kunde skal få en hurtig og presis levering, basert på en gjennomtenkt strategi for hvert oppdrag, kombinert med praktiske handlinger. Bedriften har et stort nettverk innen ulike fagfelt, og kan ta ansvar for større prosjekter. Vi deler kontor med regnskapsførere og et revisjonsselskap med bl.a. stor kompetanse innen feltene skatt og avgift. Vårt eksterne nettverk omfatter kontakter med juridisk spisskompetanse og spesialister innen arkitektur, taksering, ingeniørfag m.v.

Som kunde kan du føle deg trygg på at du får levert et helhetlig produkt til avtalt tid og pris.


Opplysninger etter tjenesteloven

Virksomheten drives i henhold til tillatelse som er gitt av Tilsynsrådet for advokatvirksomhet. Yrkestittelen advokat er gitt i Norge og virksomheten er registrert i Advokatforeningen (MNA) og i Reklamasjonsnemda for Eiendomsmeglingstjenester.

Virksomheten er medlem av Advokatforeningens kollektive profesjonsansvars- og kriminalitetsforsikring, både som advokat og for eiendomsmegling. Forsikringsgiver er Gjensidige Forsikring ASA, PB 700 Sentrum, 0106 OSLO, telefon 915 03100.  Forsikringen gjelder ansvar som er pådratt i forbindelse med sikredes virksomhet fra kontor i Norge.

Advokater er pålagt å opplyse om den klageordning som gjelder for advokattjenester.