Kontoret tilbyr en helhetlig juridisk bistand til næringslivet.

En stor del av våre klienter benytter seg av våre tjenester innen eiendom og forvaltning. I tillegg tilbyr vi bistand innen andre fagområder.
Denne kunnskapen og erfaringen - kombinert med en god forståelse for forretningslivet - gjør vårt kontor til en trygg samarbeidspartner.

Områder der vi kan bistå:

Obligasjonsrett

Vi kan være behjelpelige ved spørsmål innenfor rettsområder som avtaler, kjøp og pant.

Selskapsrett

Vi kan bistå ved etablering av selskaper, ved avtaler vedrørende selskap, eller mellom deltagere/aksjonærer og ved registrering i Foretaksregisteret.

Arv

Vi kan bidra med bobestyrelse, bistand under arveoppgjør, testament m.m.

Stiftelseslovgivningen

Ved etablering og drift av stiftelser har vi lang erfaring og mye å tilføre i prosessene.

Markedsrett/åndsrett

Vi har kunnskap og kan bistå i saker som omfatter markedsføringsloven, åndsverkloven, varemerkeloven og foretaksnavneloven.

Diverse

Næringslivet kan utfordre andre juridiske områder, som for eksempel arbeidsrett og annen privatrett. Vår virksomhet er helhetlig og vi kan bistå ved de ulike områdene innen faget.


Satser: Normal fakturasats ligger i størrelsesorden kr 2500 - 3000 per time.