Advokat
Tom Stavnes, MNA

Org nr: 971.555.246

E-post: tom@stavnes.no

St. Olavsgt. 25, 0166 Oslo
Telefon: +47 2298 2120

Advokat Tom Stavnes har bevilling for eiendomsmegling og vi kan bistå i alle faser av eiendomstransaksjoner,  og både når det gjelder kjøp, salg, utleie og finansiering.

Det er en rekke forhold du må ta hensyn til ved eiendomshandel, både i forhold til lover og regler og i kontraktsforholdet med kjøper eller selger. Vi har lang erfaring når det gjelder eiendomstransaksjoner og tilbyr gode råd på området ut fra våre erfaringer.

Våre tjenester innen eiendomstransaksjoner omfatter:

Salg
Vi bidrar med vår kompetanse ved alle funksjoner under salg. Dette innebærer vurdering av eiendommen, innhenting av takst eller tilstandsrapport, utarbeidelse av salgsoppgave, deretter markedsføring, gjennomføring av salget, overskjøtning og oppgjør.

Kjøp
I samarbeid med andre, formålstjenlige profesjonsutøvere gjennomfører vi en nødvendig gjennomgang av objektet før kjøpet.
Deretter yter vi bistand i prosessen under forhandlingene og ved kontraktsinngåelse.

Utleie
Vi besørger en attraktiv presentasjon av leieobjektet i markedet. Neste skritt er utarbeidelse av kontrakt, medvirkning ved etablering av leieforholdet og depositum.

Finansiering
Vi har lang erfaring i finansiering i forskjellige markeder. Vi kan besørge lån og innehar nødvendig kunnskap for å etablere sikkerhet for lånet.