Et av kontorets forretningsområder er forvaltning.
Vi betjener kunder innen næringseiendom, boligeiendom og stiftelser, og har lang erfaring.


Vi har høy kompetanse og kan tilby helhetlige og kvalitetssikrete tjenester.
Eiendomsforvaltningen omfatter administrasjon av eiendommens drift, utleiearbeid, økonomiansvar, regnskap og budsjettering, rapportering til eiere, husleieinkasso m.v.

Vår forvaltningsportefølje har følgende volum innen de ulike segmentene:

Næringseiendom
Vi forvalter for tiden på heltid 4 forretningseiendommer, godt beliggende i Oslo.
Til sammen utgjør disse eiendommene over 26.000 m² utleieareal, som disponeresav 12 leietagere.
Vi har for øvrig styreverv i selskaper som eier og driver forretningseiendommer.

Boligeiendom
Innen boligeiendom har vi ansvaret for driften av 2 boligsameier og 1 utleieeiendom med til sammen 91 boforhold, samt representasjon av selskap som eier en eiendomsportefølje i Tyskland.

Stiftelser
Saksbehandlingen i våre stiftelser omfatter gjennomgang og kvalitetssikring av søknader, innstilling til styrebehandling og sekretariatsfunksjoner.
Vi forvalter for tiden 4 fond, som til sammen utdeler ca. kr. 2 millioner årlig i legatporsjoner.