Advokat
Tom Stavnes, MNA

Org nr: 971.555.246

E-post: tom@stavnes.no

St.Olavsgt. 25, PB 62 Sentrum, 0166 Oslo
Telefon: +47 9170 7115

Advokatforeningen.no

Brønnøysundregistrene
Foretaksinformasjon, Motorvognregisteret, Jegerregisteret m.m.

Lovdata
Lover, forskrifter, stortingsvedtak, dommer m.m.

Villa Soleil
Fritidsbolig for utleie i Syd-Frankrike ved Nice.